Ahnentafel

Champion du Boy Weyermühle vd Ningicosan     
Manensheide v Conan Binselberg v Wasko
Frankenland v Udine
Weyermühle vd Gina Weyermühle v Boris
Weyermühle v Anouk
Huize Reymen vd Tosca Bois de Liers du Edzar Dobry       
Dobry v le Alpha
Piscop de Atchka
Champion du Angel Hause Ehrlich v Fridolin     
Hagerlo v Astrit
Hetzenberg v Iphigenie    
Hagenstern v Murphy Manensheide v Conan Binselberg v Wasko
Frankenland v Udine
Hagenstern v Kitty Haito
Hagenstern v Jeany
Seckachtal v Donna Frankenland v Shandor Frankenland v Dino II
Frankenland v Yembi
Seckachtal v Bari Mooreiche vd Castor
Ortenau vd Asta